Chuyên mục: Rượu Vang Chilê

Show Posts in

Lịch sử và sự phát triển của hãng rượu vang Santa Carolina của Chi Lê

Hãng rượu vang Santa Carolina là một trong những thương hiệu của Carolina Wine Brands (CWB). Đây là một nhóm làm rượu vang dẫn đầu của Chi Lê, thuộc tập đoàn kinh doanh nông nghiệp Watt’s S.A. được sở hữu bởi gia đình Larraín. Ngoài Santa Carolina, nhóm …
Call Now Button